Miljø:

Der er kamp om vandet

Jo tættere på vandskel, des renere er grundvandet. Derfor er de kystnære byer ofte nødt til at hente drikkevandet langt inde i landet.

Som man vifter et fnug af en jakke

Borgmesteren i Herlev Kommune, Kjeld Hansen, er ikke imponeret over miljøminister Karen Ellemanns håndtering af en klage over manglende initiativer til oprensning af to forurenede grunde i Herlev Kommune.

Er spildevandsslam det rene gift?

DMU dementerer DR-udsendelse - Miljøstyrelsen indfører vejledende grænseværdier.