GMO

Uenighed om regulering

I Økologisk Landsforening er foreningens landbrugspolitiske chef, Sybille Kyed, ikke i tvivl: De nye planteforædlingsteknikker - herunder CRISPR/cas9 - er omfattet af definitionen på GMO.