Sagsbehandling:

 

Vi vil meget gerne gøre det bedre

By- og Landskabsstyrelsen har bedt sine samarbejdspartnere om et skudsmål, og på Planlovsdage 2010 i Middelfart lovede styrelsens vicedirektør, Sven Koefoed-Hansen, at tage kritikken til efterretning.

Vi var selv gidsler

I slutningen af februar tog Billund Kommune konsekvensen af, at Miljøstyrelsen for 3. gang havde udsat søsætningen af et nyt it-værktøj, som skal bruges i forbindelse med vurderingen af en husdyrgodkendelses påvirkning af kystvande med nitrat.

Vi har da overlevet skiftet til det nye BBR

”Ja,” siger registerfører Doris Voss, ”det nye BBR er væsentligt billigere end det gamle; men det er ikke blevet bedre!”

Sunde boliger og effektive kommuner

På DABYFOs Årsmøde var der lagt op til debat om den kommunale byggesagsbehandling.

Sikkerhed og nemme løsninger

Aalborg Kommune er langt fremme med implementeringen af GIS i sagsbehandlingen.

Sagsbehanling under pres

Processerne har fået et gennemsyn, og sagsgangene er blevet optimeret i landbrugsteamet under Natur & Vand i Svendborg Kommune. Målet er, at sagspuklen skal være helt nedbragt i 2010. Samtidigt skal sagsbehandlingstiden pr. 1. oktober 2010 være nedbragt til henholdsvis ni måneder for større husdyrbrug og seks måneder for mellemstore husdyrbrug og godkendelser af arealer.

Fra papir til storskærme

Når byggesagsbehandlerne i Assens godkender store tegninger skal de ikke længere kravle rundt på gulvet eller flytte arbejdet ind i mødelokalerne, for sagsbehandlingen og godkendelsen af tegningerne foregår på deres computere.

Fra kvadratmmeterpris til timepris

I Tønder Kommune har borgerne siden nytår betalt for den faktisk forbrugte tid i for bindelse med byggesagsbehandling. Kommunens planchef, Bente Nielsen, mener, at betaling efter tidsforbrug er fremtiden i byggesagsbehandlingen.

En lovgivningsmæssig absurditet

Regeringen har lovet at forbedre byggeriets produktivitet og konkurrenceevne. Derfor skal den tekniske byggesagsbehandling flyttes fra kommunerne til regionale centre. Det er dog meget svært at få øje på, hvordan denne løsning skal fremme byggeriets konkurrenceevne.

Digitalisering bliver bedst i en knopskydende proces

Digitalisering er en revolution på lige fod med opfindelsen af dampmaskinen og elektriciteten; men alle revolutioner udvikler sig evolutionært - også den digitale, hævder erhvervsforsker Reimer Ivang.

Dialog baner vej for smidig proces

BR 10 er blevet behandlet på rekordtid. Erhvervs- og Byggestyrelsen takker en fokuseret dialogbaseret sagsbehandling for, at reglementet blev klar ultimo juni.

Det er nu, E-arkiverne skal reddes

De tekniske forvaltninger i kommunerne skal forberede sig på, at de meget snart skal vælge, hvordan de ønsker at bevare data fra e-arkiverne.

Alle venter på Digital Offentlig Byggesagsbehandling

Digital Offentlig Byggesagsbehandling, DOB, er et af de mest omtalte projekter inden for teknik og miljø-området de senere år, for der er stor interesse for projektet, der én gang for alle skal samle viden, forbedre sagsbehandlingen og reducere udgifterne i forbindelse med byggesagsbehandling hos såvel kommuner som borgere, håndværkere og rådgivende arkitekter og ingeniører.