Økologi:

Et atypisk møgår

Det første år som økologisk, pløjefri planteavler har budt på store udfordringer for Michael Meyer fra Vilhelmshøj ved Eskebjerg, hvor regnen udeblev i vækstsæsonen for siden at falde så ofte og i så store mængder, at den har forsinket høsten.

Antropolog laver feltarbejde hos Hestbjergs Økologi

Efter et par ugers felt-arbejde har Adam Veng, antropologistuderende ved KU, lært, at det er virkelig besværligt at producere økologiske grise, og at arbejdet stiller store krav til de ansattes evne til at samarbejde med dyrene.

Kvik er min værste modspiller

Udfordringer er der nok af, når man kaster sig over økologisk bæravl.

Den professionelle hobbyavler

Udløbsdatoen for Jens Henrik Petersens lille æbleplantage, Æbletoften, på Djursland er for længst overskredet, og det kommercielle udbytte af plantagen er faldende. Men der er stadig viden at hente mellem æblehækkene.

Benhård selektion

På Mørdrupgård samarbejder Per Hvidtfeldt Grupe med Anders Borgen om at forædle hvedesorter. På markerne er der plantet tusindvis af nye linjer.

Systemer skal tilpasse sig mennesker - ikke omvendt

Strukturforandringerne i landbruget stiller krav til alle landbrug - også de økologiske. Det Sam-fundsnyttige Landbrug har sammen med frilandsgartner Lars Skytte udviklet skitser til en model for driftsfællesskaber, som kan bane vej for en modernisering af den økologiske produktion.

Nye bekendtgørelser udfordrer økologer

Hvis reglerne i de nye forslag fra Miljøstyrelsen til bekendtgørelser for husdyrgodkendelser og husdyrgødning gennemføres, vil det gå ud over dyrevelfærden og de økologiske landmænd. Økologisk Landsforening kræver derfor adskillelse af reguleringen af den intensive og den økologiske husdyrproduktion.

Landbrugets nye fortælling

Liv Salling arbejder med støtte fra Villum Fonden og Det samfundsnyttige landbrug, DSL, for at skabe lønsomme landbrug med lavt omkostningsniveau, hvor unge eller nyetablerede landmænd samarbejder og skaber liv i landdistrikterne.

Vi mister natur

NATURPLEJE: Naturforvaltningsnetværket Østjylland efterlyser omlægning af støtten til naturpleje.

To myndigheder - én natur

NATURPLEJE: Er naturen kommet i klemme mellem to myndigheder?
Det nye Landdistriktsprogram skal sikre en god natureffekt.

Foreninger udvikler nye ejerformer

EJENDOMSHANDEL: Økologiske gårde er i dag af en økonomisk størrelse, som yngre, nyuddannede økologiske landmænd vil have overordentligt vanskeligt ved at finde finansiering til. Derfor indgår nye ejerformer som en væsentlig del af et projekt, Økologisk Landsforening ønsker at realisere i samarbejde med Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

1-0 til bureaukratiet

GEBYRER: Det var hensigten, at bureaukratiet i forbindelse med indførelsen af det nye gebyr for kontrol med dyrevelfærden i besætninger skulle reduceres mest muligt. Virkeligheden har vist sig at være en ganske anden.

Intentionen, der blev væk

GEBYRER: Fødevareminister Mette Gjerskov har bedt Fødevarestyrelsen
ændre praksis, så mindre og alsidige landbrug ikke skal betale overpris for det veterinære tilsyn.

Familieprojektet - fra jord til bord

MEJERI: I mange år drømte familien Sønderby, og ikke mindst Barbara Sønderby, om at producere økologisk gedemælk. For to år siden blev denne drøm realiseret, og sammen har familien nu opbygget eget ostemejeri og en besætning på 144 økologiske malkegeder og 120 kid i staldene på gården Øselund ved Varde.

Stol på dine sanser

PRODUKTUDVIKLING: Deltagerne på en smageworkshop med Anne Hjernøe og Lisbeth Ankersen som 'smagsdommere' lærte at stole på deres sanser og sætte ord på deres råvarers og produkters gode smag.

Lær at sælge varen på smagen

PRODUKTUDVIKLING: På Økologisk Landsforenings Smageworkshop er der fokus på råvarer og forarbejdede produkters smag og duft - og ikke mindst på, hvordan du beskriver dit produkt, så forbrugernes forventninger indfries