Økologi:

Vi mister natur

NATURPLEJE: Naturforvaltningsnetværket Østjylland efterlyser omlægning af støtten til naturpleje.

To myndigheder - én natur

NATURPLEJE: Er naturen kommet i klemme mellem to myndigheder?
Det nye Landdistriktsprogram skal sikre en god natureffekt.

Foreninger udvikler nye ejerformer

EJENDOMSHANDEL: Økologiske gårde er i dag af en økonomisk størrelse, som yngre, nyuddannede økologiske landmænd vil have overordentligt vanskeligt ved at finde finansiering til. Derfor indgår nye ejerformer som en væsentlig del af et projekt, Økologisk Landsforening ønsker at realisere i samarbejde med Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

1-0 til bureaukratiet

GEBYRER: Det var hensigten, at bureaukratiet i forbindelse med indførelsen af det nye gebyr for kontrol med dyrevelfærden i besætninger skulle reduceres mest muligt. Virkeligheden har vist sig at være en ganske anden.

Intentionen, der blev væk

GEBYRER: Fødevareminister Mette Gjerskov har bedt Fødevarestyrelsen
ændre praksis, så mindre og alsidige landbrug ikke skal betale overpris for det veterinære tilsyn.

Familieprojektet - fra jord til bord

MEJERI: I mange år drømte familien Sønderby, og ikke mindst Barbara Sønderby, om at producere økologisk gedemælk. For to år siden blev denne drøm realiseret, og sammen har familien nu opbygget eget ostemejeri og en besætning på 144 økologiske malkegeder og 120 kid i staldene på gården Øselund ved Varde.

Stol på dine sanser

PRODUKTUDVIKLING: Deltagerne på en smageworkshop med Anne Hjernøe og Lisbeth Ankersen som 'smagsdommere' lærte at stole på deres sanser og sætte ord på deres råvarers og produkters gode smag.

Lær at sælge varen på smagen

PRODUKTUDVIKLING: På Økologisk Landsforenings Smageworkshop er der fokus på råvarer og forarbejdede produkters smag og duft - og ikke mindst på, hvordan du beskriver dit produkt, så forbrugernes forventninger indfries