Ledelse:

 

Kvinder skal endelig gå efter toppen

Kvinders forestilling om arbejdspresset i en topstilling holder ikke i virkeligheden. Der er IKKE koldt på toppen; men man skal være parat til at tage ansvaret. Belønningen er masser af privilegier, lover Soulaima Gourani, der er rådgiver for det private erhvervsliv, foredragsholder og forfatter til bogen: ’Tag magten over din karriere’.

Værdier skal være operationelle

På Lions Park i Birkerød er værdierne til diskussion hele tiden.

Turbo på rekruttering af kvindelige ledere

Kvinder kan noget, mænd ikke kan - og omvendt. Derfor er det en rigtig god idé at have begge køn repræsenteret i ledelseslaget.Inerview med Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune.

Skru langsomt op for flammen

Ledere i stærke fagprofessionelle organisationer skal tænke i mangfoldighed og turde vise deres egen passion som leder. Interview med Helle Hedegaard Hein.

Vi frygter afvisningen mest

Kan man blive kommunaldirektør og være kvinde på én og samme tid? Ja, men det er tilsyneladende svært. Kun seks ud af 98 kommunaldirektører
i Danmark er kvinder. Denne ene, Jane Wiis, der er kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune, fortale på workshoppen ’Kvinder på toppen’ på den Personalepolitiske Messe om sin vej til den øverste administrative stilling i en kommune.

"Jeg vil ikke have en kvindelig kommunaldirektør!"

Kvinderne, der besøgte den Personalepolitiske Messe, valfartede til workshoppen: ’Kvinder på toppen’. Her kunne de blandt andet møde socialdirektør Anette Laigaard fra Købehavns Kommune.

Man bliver valgt til leder

I halvandet år fulgte Rasmus Ankersen 25 topledere - bl.a. Anders Fogh Rasmussen, LEGO-topchefen Jørgen Vig Knudstorp, cykelbossen Bjarne Riis og mange flere. På LederForums Årskursus fortalte han, hvad han opdagede undervejs om ansættelser, fyringer, karriereplaner, primadonnaer og værdier.

Hvilket hul i universet udfylder du?

Der er en ny tidsånd på vej, som handler om at gøre en forskel. For ledere og arbejdspladser betyder det, at man skal være knivskarp på sin eksistensberettigelse, og at man skal kunne tilbyde sine medarbejdere og kunder en vision og et formål med dagligdagen, som rækker udover hverdagen. Det var hovedbudskabet i Emilia van Hauens foredrag på LederForums Årskursus.

Fælles værdier giver mindre fravær

Højt fravær hænger ofte sammen med en række konkrete forhold, som er blevet afdækket i en ny undersøgelse fra Handelshøjskolen ved Århus Universitet. interview med adjunkt Ann-Kristina Løkke Nielsen fra Handelshøjskolen i Århus.

Farvel til Janteloven

Deltagerstyrede forandringsprocesser har givet lederne på ældreområdet i
Helsingør Kommune nye lederroller.

Fra underskud til overskud

Fra områdeleder Anna Pind fra Sorø Kommune fik en idé, og til resultaterne begyndte at vise sig, gik der mindre end et halvt år. Nu er udgifterne til vikarer i ældreplejen faldet fra 1,3 mio. kr. til 0,4 mio. kr. om måneden – og det er kun ét af mange positive resultater af en mangesidet indsats.

Rejsende i ledelse

Svendborg Kommune har dannet et korps af ledere, som rejser rundt i kommunen og hjælper lederkollegaer med konkrete og afgrænsede udfordringer i deres ledelsesopgaver.

Den tavse viden kommer frem i lyset

Seniorerne udvikler sig, og de unge er trygge. Det er det foreløbige resultat af det toårige projekt ’Længst muligt i eget arbejdsliv – vi vil så gerne blive 2 år længere’ i Område Øst i Silkeborg Kommune.

Virker det?

Område Øst fra Silkeborg Kommune var med på Personalepolitisk Messe 2010 med en stand, hvor de præsenterede messens gæster for projektet: ’Længst muligt i eget arbejdsliv – vi vil så gerne blive 2 år længere’.

Rejsen mod en fælles organisation

Driften i Varde Kommune har som kollegaerne i det meste af landet stået med en udfordring i forlængelse af kommunesammenlægningerne.

Passion er lederens drivkraft

Under overskriften: ’Ledelse i den tekniske sektor - skulle det være noget særligt?’ diskuterede tre direktører, en chef og en professor ledelse på konferencen Chef i teknik og miljø.

Ledere er også medarbejdere

Stress på arbejdspladserne er ikke et personligt problem for den enkelte. Det er ledelsen ansvar at alle uddannes til at lede både nedad og opad, så de hierarkiske strukturer nedbrydes, siger erhvervspsykolog Majken Matzau. Ansvar uden kompetencer er nemlig en væsentlig årsag, når ledere og medarbejdere går ned med stress.

Konflikter kan ikke undgås - de skal afklares

Den gode teamleder går ind i konflikterne og undersøger, hvad det er, der er så vigtigt, at et teammedlem er parate til at gå i konflikt med kollegaerne for at få sine egne idéer igennem. Interview med Asbjørn Molly fra Attractor.

Kinderæg, en alligator og en Audi er symboler på kvalitetsledelse

Er kvalitetsstyringsloven en pestilens eller en værdi i teknik- og miljøforvaltningerne? I Aalborg Kommunes Teknik og Miljøforvaltning tog forvaltningsledelsen udfordringen op. Kvalitetsstyring blev til kvalitetsledelse, og begrebet er i dag på vej til at blive en velintegreret del af forvaltningens 320 medarbejderes hverdag.

Team- og projektorganisering:
Jo mere du giver – des mere får du

Miljø og Teknik i Svendborg Kommune bruger team- og projektorganisering til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Samtidig understøtter den nye organisationsform værdiskabende processer og forbereder organisationen til fremtidens udfordringer. Interview med udviklingskonsulent Mikael Kronstrøm.

Hæng stressberedskabsplanen op på væggen!

I Gentofte Kommunes opgaveområde, Teknik og Miljø er det ledernes ansvar, at medarbejderne ikke går ned med stress, og at støtte medarbejdere, der allerede er havnet i en stress-situation.

Efter BUM kommer helhed og innovation

Teknik- og miljøforvaltningen i Aalborg Kommune har årelang erfaring med BUM i forvaltningen park- og vejdrift; men nu er forvaltningen nået dertil, hvor brugen af BUM er blevet taget op til revision.

BUM har levet op til forventningerne

Da Aalborg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning for ti år siden indførte BUM var det i forventning om at opnå både rationaliserings- og effektiviseringsgevinster.