Landzoner:


Der er stadig markveje at besøge

I Sønderjyllands sydvestlige hjørne kæmper Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig for bevarelse af lokale markveje ved at arrangere markvejsture.

Vi bruger ikke landdistrikterne godt nok

Findes der overhovedet udkantsområder i et land som Danmark? Er vandringen fra land til by uafvendelig? … og hvordan skal erhvervsfremmestøtten designes, så den rent faktisk understøtter udviklingen i landdistrikterne? Disse og flere spørgsmål blev belyst på en temadag arrangeret af Skov & Landskab, LIFE, KU.

Planloven kan ikke standse skævvridningen af Danmark

Der skal mere end ændringer i planloven til, hvis Danmark ikke fortsat skal tippe mod øst. Sådan lyder konklusionen i Lemvig Kommune, hvorfra faldende befolkningstal og tab af arbejdspladser fylder alt for meget i udsigten til fremtiden.

Livet i landsbyerne

Der var engang en lektor, som provokerede ved at foreslå, at vi lige så godt kan nedlægge landsbyerne.

Iværksættere udfordrer det klassiske erhvervsbegreb

Der findes masser af spirende erhvervsaktivitet, og især findes der nye erhvervstyper i landdistrikter, som kan siges at have en særlig samhørighed med landdistrikterne. Det er en ny type iværksættere, som forstår at inddrage lokale stedlige kvaliteter, og som kan konstruere et nyt produkt, der spirer frem. Det klassiske erhvervsbegreb med dertil
hørende instrumenter må altså suppleres.