Kulturarv:

 

Hver havn har sin historie

Projektet ’Fem kulturhavne i det Sydfynske Øhav’ har til formål at afdække og tydeliggøre de fem havnes faste kulturarv og deres fortællinger for at fastholde og udvikle det sydfynske områdes maritime identitet som et middel til sydfynsk udvikling.

Fællesskabet har bygget Christiansfeld

Et af de tidligste danske eksempler på byplanmæssig helhedstænkning er tilgængelig i fuld skala i Christiansfeld, der betragtes som enestående i kraft af sin historie og uspolerede homogenitet. Det er mere end 200 år siden, byen blev grundlagt; men takket være et storstilet kulturarvsprojekt vil den enestående by blive bevaret.

Den hemmelige fjord

I årtusinder har mennesker levet langs med Mariager Fjord, og op gennem årene har de efterladt sig spor. Har man øje for disse spor, fortæller de en fantastisk historie om fjordens kulturarv.