Klima:

 

Klimaskole til formiddagskaffen

Landbrugets klimaaftryk skal ned - om ikke andet, så fordi forbrugerne forventer det. Sådan kan man kort fortalt sammenfatte stemningen på det første erfamøde i Økologisk Landsforenings Klimaskole i Vejle Kommune.

Klimaforbedringer på gårdniveau

Økologisk Landsforening tilbyder i samarbejde med Vesthimmerlands og Vejle kommuner gratis klimahandlings-plan til økologiske mælkeproducenter. Her får landmændene anvisninger til, hvad de kan gøre for at lette gårdens klimaaftryk.

Vi er under pres

Regeringen kræver kommunal handling, og kommunerne vil have penge til indsatsen - og som minimum mulighed for at finansiere problemerne med kloakvandet uden for kloakkerne gennem spildevandtaksterne. Landbruget vil have vandet væk fra markerne; men Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at vi kan grave os ud af problemerne. Der blev krydset
klinger på KLs Skybrudskonference.

På besøg i digegrevernes land

40 kommunalpolitikere, direktører i teknik- og miljøforvaltninger og ditto chefer og medarbejdere har været en tur i Holland for at studere, hvordan hollænderne tackler udsigten til klimaforandringernes indflydelse på vandstanden i verdenshavene, tørke og mængden af nedbør.

Greve har vundet kampen mod vandet

I midten af august væltede regnen ned over Danmark. Dermed fik ledelse og medarbejdere i Greve Forsyning lejlighed til at teste, om kommunens beredskabsplan mod store regnmængder også i praksis kunne holde borgerne i udsatte områder fri for oversvømmelser.