Klima:

 

Vi er under pres

Regeringen kræver kommunal handling, og kommunerne vil have penge til indsatsen - og som minimum mulighed for at finansiere problemerne med kloakvandet uden for kloakkerne gennem spildevandtaksterne. Landbruget vil have vandet væk fra markerne; men Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at vi kan grave os ud af problemerne. Der blev krydset
klinger på KLs Skybrudskonference.

På besøg i digegrevernes land

40 kommunalpolitikere, direktører i teknik- og miljøforvaltninger og ditto chefer og medarbejdere har været en tur i Holland for at studere, hvordan hollænderne tackler udsigten til klimaforandringernes indflydelse på vandstanden i verdenshavene, tørke og mængden af nedbør.

Greve har vundet kampen mod vandet

I midten af august væltede regnen ned over Danmark. Dermed fik ledelse og medarbejdere i Greve Forsyning lejlighed til at teste, om kommunens beredskabsplan mod store regnmængder også i praksis kunne holde borgerne i udsatte områder fri for oversvømmelser.