Innovation:

 

Sådan ledes en innovationsproces

Fredericia Kommune har markeret sig som særdeles dygtig inden for innovation, hvilket sidste år medførte, at kommunen modtog KLs Innovationspris for ’Længst muligt i eget liv’, som er en radikal
nytænkning af den hjælp, kommunen tilbyder til ældre og handicappede borgere. ’Længst muligt i eget liv’ er én af i alt fem innovative idéer, som er gennemført eller er på vej til at blive gennemført
under overskriften: Fredericia Former Fremtiden.

Skab resultater i snævre rammer

Er snævre økonomiske rammer måske lige netop den gødning, som fremmer kreativitet og synlighed i de tekniske forvaltninger?

Plads til udfoldelse fremmer innovation

Innovative idéer er mere end velkomne i Genbrug og Affald i Herning Kommune, hvor afdelingsleder Hans Meinhardt læggervægt på, at de ansatte er deres egen direktør.

Innovation skaber idéer

Konference satte gang i udviklingen af innovative løsninger på teknik og miljø-området – fra styrkelse af levedygtige landsbyer til pendlerordninger, borgerínvolvering og nyttiggørelse af monsterregn.

Innovation kan være en proces på tynd is

Mobil inddatering har skærpet konkurrenceevnen på Entreprenørgården i Silkeborg Kommune markant.

Innovation er også hårdt arbejde

Hårdt arbejde, høje krav og tomme pengekasser er et godt udgangspunkt for innovative løsninger.

Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling er innovation

Regeringens ABT-fond har skudt 15 mio. kr. i et projekt, som skal udvikle en metode til digitalisering af den offentlige byggesagsbehandling,DOB.De deltagende kommuner, EBST og KL bidrager tilsammen med fem mio. kr. Samlet set er DOB-projektet
et særdeles billigt projekt – især set i lyset af, at et vellykket projekt forventes at kunne spare kommunerne for tilsammen 100 mio. kr., hvis projektet udrulles til samtlige landets kommuner.

Den tekniske forvaltning som igangsætter af vækst og udvikling

Det startede med en dyrehave, fortsatte med en beslutning om at være grøn vækstkommune og udviklingen vil tilsyneladende ingen ende tage, når det handler om vækst og udvikling i Middelfart Kommune - og drivkraften bag succesen er kommunens tekniske forvaltning.

Innovation kan ikke skabes bag et skrivebord

Innovation er et udtryk for en forandringskultur på et ledelsesmæssigt plan, hvor nytænkning i organisationen vurderes i forhold til organisationen som helhed.

Lille ting - stort tænkt

Når personalet på Vibe- og Glentebo i Gentofte arbejder med innovation og diversitet, foregår det helt nede på jorden.