Portrætter:

Spaden er med i marken

Planteavler Kurt Kjelde komposterer (næsten) alt, han kan få fat i.

En vellykket kompost lugter af gulerødder

Hos Michael Meyer er kompost ikke bare kompost. Biologisk indsigt ligger til grund for håndværket, når han laver kompost til sine marker.

Giv plads til naturen

Lad træer stå på marken, grav vandhuller og lad vindfælder ligge, hvor de falder. Der er mange ting, man kan gøre, hvis naturen skal tilgodeses på bedriften.

Landbrugskomposten blev fravalgt

De, der går forrest, høster ikke altid succes, for Kim Buus endte forsøgene med landmandskompost med marker fulde af ukrudt.

Landmand ved et tilfælde

Der er mange veje ind i landbruget. Henrik Terkelsens er én af de mere spektakulære; men selv om det er ad omveje, arkitekten blev landmand, varetager han landbruget med stor omhu. Arkitektbaggrunden ses blandt andet i gårdens nye stald, som er ét af flere klimatiltag på Toftegaard på Glænø.

Håber viben kommer tilbage

I forsommeren blomstrer priklæbet gøgeurt flittigt på de fredede arealer på Engdal, og for hvert år kommer der flere af den sjældne orkidé på engene; men viben lader stadig vente på sig.

Klimaindsatsen er en løbende proces

På Karensminde er klima og økologi to sider af samme sag.

”Jo mere vi ved, jo mere kan vi gøre”

Lars og Lene Jørgensen på Krogsagergård ved Randers har konstateret, at de tiltag på gården, der gavner klimaet, ofte også gavner landmandens økonomi.

Holistisk naturpleje i Vejle Å-dal

En unik kombination af holistisk afgræsning og god kommunikation mellem kommunens biologer og landmanden, der leverer dyrene til naturpleje, har gjort naturpleje til en god forretning for Michael Kjerkegaard i Vejle.

Til gengæld er det spændende

Niels Jørgen Vinge Rasmussen kan med 7.500 kg mælk pr. ko pr. år ikke prale med at være verdensmester i høj mælke-ydelse; men omkostninger og indtægter følges ad på Kathrinesminde, som har været drevet økologisk, siden Niels Rasmussen overtog gården efter sin far i 1997.

Fordi I fortjener det

Far og datter, Morten og Martha Jensen, fra Syrengården er ikke i tvivl: Man kan ikke byde sin krop hvad som helst, så derfor spiser man selvfølgelig økologisk mad, for det fortjener vi.

Dyrevelfærd betaler sig

Fem konkrete tiltag, som forbedrer dyrevelfærden på Hestbjerg Økologi, har sikret virksomheden en kontrakt med Coop, der honorerer indsatsen.

Én skal gå forrest

Sølager Værksteder i Halsnæs Kommune tilbyder uddannelse og arbejde til mennesker, der står uden for det etablerede arbejdsmarked. Økologisk gartneri og dyrehold er to af stedets tilbud.

Hvad kan man få for en kasse øl

… og hvor mange mennesker kan man brødføde med 11 ha? Man kommer uundgåeligt vidt omkring, når det handler om regenerative landbrug.

Frugtbar sandkasse

Jorden omkring Brande er kendt for at være sandet, og de 34 ha, Karl Henning Mikkelsen overtog i midten af 90’erne, var ingen undtagelse. I dag er jorden frugtbar, og grøntsagerne trives i gartneriet Højbo.

Fodermester på savannen

Hans Henrik Thomsen vakte stor opmærksomhed sidste år, da han byggede en svinestald med plads til 150 slagtesvin. Under stalden har han monteret larvefødder og to gange i døgnet flytter han stald og indhegning ca. 30 meter, så der altid er adgang til frisk jord at fouragere på for grisene, der henter 10 pct. af deres foder på marken.

Nærvær og samarbejde

Det lille landbrug Bakkedalen eksisterer i kraft af sit tætte samarbejde med kunderne, som ud over at aftage afgrøderne fra markerne også kommer og giver en hånd med, når der skal sås, luges og høstes. Andre kommer via gården videre i (arbejds)livet efter for eksempel sygdom.

Det må gerne være sjovt at gå på arbejde

Sommerbjerg I/S har mange ansatte og mange malkekøer. Det fører let til rutineprægede arbejdsopgaver, og skal medarbejderne tiltrækkes og fastholdes på gården, kræver det god ledelse.

Fødevarebutikken på grænsen mellem land og by

Elisabeth og Jens Otto Rasmussen har de sidste 17 år skridt for skridt udvidet deres aktiviteter fra stalddørssalg af æg til en velassorteret økologisk fødevarebutik.

Anvendt biologi

Jakob Kortegaard Becher har taget en forpligtelse på sig i sit arbejde med at bevare to gamle husdyrracer.

10.000 tønder korn i laden

Det kræver godt håndværk at håndtere tørringen af kornet, når der er otte forskellige kornafgrøder på markerne.

Landbrug i 3. sals højde

ØsterGro vil avle økologiske fødevarer til sine medlemmer og formidle viden
om, hvordan man gør.

Man skal have tillid til vejrudsigten

Sidste års danmarksmester i hø kan godt lide at udfordre gældende praksis.

Reddet af det tidlige forår

Peder Nielsen fodrer sine malkekøer med hø – og kun hø.

Naturtalent

Mette Touborg er borgmester i Lejre Kommune, hvor hendes umiskendelige talent for at skabe vindersager kommer økologien til gavn.

Den lille pige med grydeskeen

Pernille Oduncu vandt for nylig DM i skills for ernæringsassistentelever, og hun er netop blevet godkendt som en af otte Food Fightere, der i løbet af 2014 kan glæde sig til at få et unikt indblik i de problemstillinger, udfordring og muligheder, økologien står overfor.

Administrator for hele verden

Ilse Ankjær Rasmussen har siden studietiden på Landbohøjskolen interesseret sig for økologi, og hun er gået hele vejen fra pioner til ansvarlig for formidling af forskning.

Økologinørd

Dan Laursen er uddannelsesleder på Hotel- og Restaurantskolen i Viborg, restauratør, far til fire og uanset, hvilken af de tre kasketter han har på, er økologien i centrum.

Rå energi

Casper Vesters Raw Snacks har fået godt fodfæste på det danske marked og sælges nu også til eksport.

Vild med maskiner

Christian Eriksens maskinhus er ret veludstyret, for landmanden fra
Odsherred køber gerne nyt grej, som kan løfte planteavlsproduktionen
på hans gård på Odden.

Gris med pil

En sjaskvåd vinter og ditto sommer blev starten på Skovgaards succes med skovgrise.

En sømand gik i land

Erfaringerne fra et halvt liv i søværnet og handelsflåden kan sagtens gøre nytte inden for økologisk kyllingeopdræt.

Vestfynsk vækstpotentiale

Herrens Mark holder til på 50 hektar god lerjord på Vestfyn, hvoraf en del er tilplantet med mælkebøtter eller tilsået med rødkløver. Det er specielle afgrøder, som bruges til fremstilling af to salgssucceser: Fynsk Mælkebøtteekstrakt og Fynsk Rødkløverekstrakt.

Gyldne dråber

Hvem siger, gourmetmad skal ledsages af drikkevarer med promiller på 12-14 procent? Frugtavler og mostproducent Mette Meldgaard har fornyet ’vinkortet’ på danske gourmetrestauranter.