Landbrugspolitik:

Spørgelystent publikum

Sessionen om Økologi og EU’s fremtidige land-brugspolitik på Økologi-Kongres 2017 var velbesøgt.

Fra støtte til betaling

Økologisk Landsforening efterlyser et nyt fokus for EU’s landbrugspolitik.

Ny bekendtgørelse udvander økologisk kyllingeproduktion

1. januar trådte den nye bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion i kraft. I bekendtgørelsen er definitionen for langsomt voksende slagtekyllinger ændret.