Velkommen til journalist Irene Brandts hjemmeside.

Herunder kan du vælge et emne og derfra klikke dig videre til artikler, jeg har skrevet.

Affald • forbrænding - genbrug | Biogas | Byfornyelse • ghettoplanen - byplanlægning | Energiforsyning • ESCO - strategisk energiplanlægning |GMO |Innovation | Klima • spildevandshåndtering - monsterregn - klimahandleplaner | Kommuneplaner • digitale planer - udviklingsplaner | Kulturarv • Chrsitiansfeld - Mariager Fjord - Det sydfynske øhav |Landbrugspolitik • Økologipolitik - CAP |Landzoner • landsbyer - landzoner - iværksættere - planloven | Ledelse • rekruttering - stressberedskab - BUM - konflikthåndtering | Miljø • grundvand - spildevandsslam | Natur • Natura 2000 - vand- og naturplaner - §3 - modeldambrug - tilsyn - grøn vækst - bynær natur | Næste generation • Generationsskifte - Økologi i skolerne | Politik | Portrætter |Sagsbehandling • BBR - digitalisering - DOB - byggesagsbehandling - husdyrgodkendelser | Veje • klassificering - bedre udbud - Kliplevmotorvejen | Ældrepleje • Længst muligt i eget liv - Eden Alternative | Økologi • Lovgivning - landbrug - afsætning - markedsføring